របៀបកឹបខ្សែ Network អោយបានល្អ

សួស្តីប្រិយមិត្ត សំបុកអាយធី ទំាងអស់គ្នា ពេលនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញបងប្អូនអំពី ការកឹបខ្សែ Network ដើម្បីអោយបានល្អ និង ប្រើបានយូរ។ អត្ថបទនេះ វានឹងមានប្រយោជន៍ សំរាប់អ្នកដែលចង់រៀនប្រព័ន្ធបណ្តាញ ហើយនេះ ក៏ជាកំរិត ដំបូងដែល គួរយល់ដឹងអំពីវាផងដែរ។

ដូច្នេះសូមចាប់ផ្តើមជាមួយខ្ញុំ ដំបូងមុននឹងកឹបខ្សែ Network យើងគួរតែដឹងថា តើយើងចង់កឹបសំរាប់ តពីឧបករណ៍ណាទៅ ឧបករណ៍ណា? ហើយត្រូវការចំងាយប៉ុន្មាន?

————————

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទនៃការកឹប:

១. Straight Through Cable:

គេប្រើវាសំរាប់ ឧបករណ៍ផ្ទុយគ្នា។

ឧទាហរណ៍: Hub ទៅ Switch, Switch ទៅ Computer, រឺ Router ទៅ Computer។

Read more of this post